mStore
STÄNG

Vi är en Apple Authorized Service Provider vilket innebär att våra servicetekniker genomgår fortlöpande utbildning och certifiering på Apples produkter. Vi utför reparationer både under garantitiden och efter.


Reparationerna utförs i MacSupports verkstadslokaler över landet. På reparation utanför fabriksgarantin lämnar vi kostnadsförslag innan reparationen fullgörs.

 

Garantiservice - Mac, iPad, iPhone och iPod

Utförs i våra lokaler utan kostnad. Kunden svarar för transport av varan till och från MacSupport. OBS! Garantin gäller endast hårdvara.

 

Förbereda din iOS-enhet för service

Kontrollera att din iOS-enhet är redo för service genom att utföra följande steg: 

 

• Säkerhetskopiera dina data till iTunes eller iCloud 
• Stäng av Hitta min iPhone
• Radera data och inställningar i Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. 
• Ta bort alla höljen
• Behåll ditt SIM-kort

 

Garantiservice - övriga produkter

Utförs av respektive generalagent i Sverige. Kunden svarar för transport av varan till och från MacSupport.

 

Service efter garantitiden

Utförs av MacSupport eller i samarbete med svensk generalagent. Kostnader för material, tid och ev transporter debiteras. Se också listan på leverantörer med slutkundssupport.

 

Garanti

Vid åberopande av garanti måste alltid fakturakopia bifogas. Om denna saknas kan MacSupport ta fram den till en kostnad av 225:-, förutsatt att produkten är köpt hos oss. I annat fall debiteras normal timtaxa för reparationen.

 

Det är viktigt att de defekta produkterna är noggrant förpackade för att garantin ska gälla. För produkter som skickas in för garantireparation utan emballage debiteras 300:-. Vid DOA (Dead On Arrival) krävs komplett originalemballage.

 

OBS! Vi ber dig uppmärksamma att MacSupport debiterar en avgift på 690:- plus frakt om inget fel konstateras vid felsökning av inskickat garantiärende.

 

För mer information, prisuppgift eller tidsbokning, kontakta närmaste MacSupport-kontor eller mStore-butik.