mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2 000 kr 🚚

Visar priser med moms

Kvalitets- och miljöpolicy.

MacSupport ska erbjuda våra kunder de bästa förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda högkvalitativa och miljöanpassade helhetslösningar beträffande digital teknik och supporttjänster. Vårt namn skall vara förknippat med hög kvalitet, professionalism och lyhördhet för kundernas och andra intressenters behov i alla sammanhang. Vi ska uppfylla lagar, regler, andra krav samt verka för minsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att:

  • ha kompetenta medarbetare
  • vara certifierade och arbeta med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som utgår från kundernas behov och som ställer kvalitetskrav på de interna arbetssätten genom upprättande av årliga förbättringsmål
  • vara certifierade och arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001 som beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid utveckling av arbetssätt och tjänster samt vid val av leverantörer och samarbetspartners.

Vi värnar om miljön. Vi väljer Apple.

 

Läs mer om Apples hållbarhetsarbeteVi hjälper din skola med återtag.

Kontakta oss