mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2000 kr 🚚

Visar priser med moms

Kvalitets- och miljöpolicy

MacSupport ska erbjuda våra kunder de bästa förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda högkvalitativa och miljöanpassade helhetslösningar beträffande digital teknik och supporttjänster. Vårt namn skall vara förknippat med hög kvalitet, professionalism och lyhördhet för kundernas och andra intressenters behov i alla sammanhang. Vi ska uppfylla lagar, regler, andra krav samt verka för minsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att:

  • ha kompetenta medarbetare
  • vara certifierade och arbeta med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som utgår från kundernas behov och som ställer kvalitetskrav på de interna arbetssätten genom upprättande av årliga förbättringsmål
  • vara certifierade och arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001 som beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid utveckling av arbetssätt och tjänster samt vid val av leverantörer och samarbetspartners.

 

 

ISO

 

 

 

 

ISO

 

 Har ni iPad eller Mac som inte används?

Frigör investeringsutrymme genom att vi köper er befintliga utrustning som inte används. Samtidigt gör ni en miljöinsats då utrustning återanvänds eller återvinns så att hela produktlivscykeln nyttjas. Vi säkerställer dessutom att returnerad utrustning är raderad så att GDPR efterlevs.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION