mStore

Referenser

Strängnäs kommun

Gripsholms skolan

Katrineholms kommun

Lindengymnasiet

Köpings kommun

Karlbergsskolan
Scheeleskolan

Arboga kommun

Västerås Stad
Carlforsska gymnasiet
Rudbeckianska gymnasiet
Irstaskolan
Kristiansborgsskolan
Rönnbyskolan
Skiljeboskolan
Brandthovdaskolan

Malmö Stad

Mediegymnasiet
På Mediegymnasiet i Malmö kan man lära sig matte i en radiostudio och historia med videokameran på axeln, man har tillgång till samma utrustning som används på medieföretag som Sydsvenskan, SVT, TV4, Sveriges Radio, Radio City och reklambyråerna.
Hösten 2009 inledde vi med att leverera 650 datorer till skolan för att alla elever och pedagoger skulle få jobba med var sin dator i undervisning som ett naturligt verktyg. Hösten 2010 fyllde vi på med 171 datorer till alla nya ettor.
Malmö Borgarskola – gymnasium
Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Man har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen, där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar.
Till höstterminen 2010 så levererade vi 120 datorer till lärarna som ett led i deras satsning på En till En.
S:t Petri Skola – gymnasium
S:t Petri skola är en i jämförelse med andra skolor i Malmö ganska liten gymnasieskola, som ligger mitt i Malmö i nyrenoverade lokaler. I undersökningar som har gjorts bland gymnasieelever i Malmö framkommer alltid att S:t Petri skola är en av de skolor där eleverna trivs allra bäst. Det är också en skola där elever ges goda möjligheter att nå goda studieresultat.
Till vårterminen 2011 så levererade vi 70 datorer till lärarna som ett första steg i deras satsning på En till En.

Svedala kommun

Nils Fredriksson Utbildning – gymnasium
Nils Fredriksson Utbildning är en kommunal skola i Svedala. På skolan finns ungdomsgymnasium, Komvux, svenska för invandrare och en kvalificerad Yrkesutbildning inom IT.
Vi har levererat bland annat 300 bärbara Apple datorer och OS X server till skolan.
Sveaskolan – friskola 6-9
I 6:an så delar man dator med en annan elev, i 7 – 9 så har varje elev en egen dator. Vi har levererat 170 datorer till skolan.

Haninge kommun

Fredrika Bremer Gymnasiet
Löpande under flera års tid leverans av hård och mjukvara. Har ca. 550 Apple datorer.

Göteborg Stad

Göteborgs Stad, SDF Västra Göteborg
SDF Västra Göteborg är en av 10 stadsdelar inom Göteborgs stad. Till skillnad från många andra kommuner och friskolor startade Älvsborg sin 1-1 satsning med att först utrusta elever från årskurs 0-6 med datorer. Denna satsning inleddes i slutet av 2008 inledningen 2009. För dessa åldersgrupper har man valt att ge två elever en dator att dela på. Men redan i planen som lades fast 2008 var siktet inställt på att införa 1-1 för årskurs 6-9 höstterminen 2010, detta har nu blivit verklighet. Under dessa år har man konsekvent och stor omfattning valt att ge sina pedagoger och skolledare rikligt med utbildning. Utbildningen har omfattat dels träning i att använda datorer men också utbildning inom ramen för det Tänk Om program MacSupport tillhandahåller tillsammans med partners.
MacSupport som har insyn i många kundprojekt runt om i Sverige kan konstatera att SDF Västra Göteborg i många avseenden är unika i sin satsning. Varför det känns extra kul att få vara en del av denna utveckling.

Plusgymnasiet

Plusgymnasiet snabbt växande gymnasieskola som 2008 startade verksamhet i Göteborg och Uddevalla. Hösten 2010 har man expanderat så att man nu fins på 14 orter i mellersta och södra Sverige. Utan tvekan erbjuder Plusgymnasiets skolor något unikt, detta märks tydligt eftersom man har många som vill gå på deras skolor. En viktig parameter för Plusgymnasiet är devisen ”rätt plats, rätt verktyg” I det begreppet ligger bl.a. följande
Alla Plusgymnasiets skolor ligger centralt i sin stad, nära tåg, bussar och spårvagnar. För stora skolor blir lätt opersonliga, därför har Plusgymnasiet satt en övre gräns vid ca 500 elever. Alla skolor har trådlöst internet och projektorer med datorer i alla lektionssalar. Samtliga elever får också tillgång till en egen MacBook under studietiden.
För oss på MacSupport är det verkligen roligt att få vara med på Plusgymnasiets resa.

Folkuniversitet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som i ordets verkliga mening bidragit till folkbildningen i Sverige under många år. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Studieverksamheten har utvecklats i nära samarbete med universiteten. Kurser och utbildningar utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt eller beprövad konstnärlig erfarenhet. Genom föreläsningar, seminarier, utställningar och debatter främjas intresset för och kunskaperna om forskningens resultat. Inom ramen för sitt rika utbildningsutbud driver man också gymnasieskolor på ett antal orter i Sverige.
Dessa skolor präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv.
Sett mot den bakgrunden är det naturligt att Folkuniversitets gymnasieskolor i Skövde och Karlstad mycket tidigt såg värdet av att alla elever har var sin dator. Det om något bidrar till att öka förutsättningar för kreativt skapande. MacSupport har sedan 2008 haft nöjet att samarbeta med dessa skolor.

Lunds kommun

Järnåkraskolan, Lilla Järnåkra, Vegaskolan & Klostergårdsskolan, grundskolor.
Till höstterminen 2010 så levererade vi 105 datorer till lärarna som inledning på deras En till En satsning.

Uddevalla Kommun

Margretegärde
Margretegärde folkskola för pojkar invigdes 1862. Skolhuset hade då två våningar. Den tredje våningen samt den norra flygeln stod klara 1918 efter ritningar av Arthur Brattberg. Den södra flygeln uppfördes 1934.
Magretgärdeskolans byggnader är som framgår gamla men de pedagogiska tankar som nu används inom skolan väggar är av betydligt modernare slag. Sedan två år tillbaka utrustar skolan bl.a. alla elever med MacBook datorer tillverkade av Apple.

Mora Kommun

S:t Mikaelsskolan

Gå med i nyhetsbrevet idag!

Ta del av vårt nyhetsbrev och få erbjudanden, nyheter skickade till din mail.

Produkten tillagd!