mStore
STÄNG
Apple Professional Learning

Vi lyfter det digitala lärandet med APL.

Tänk om vi kunde förstärka lärandet med iPad eller Mac på vår skola? Tänk om min ledningsgrupp kunde få hjälp med utmaningarna med att leda digitalisering? Vi har kompetensen och verktygen ni behöver för att nå era digitaliseringsmål. Kontakta oss redan idag för konsultation!

Sedan starten 1986 har MacSupport samarbetat med Apple och varit med i utveckling av det som idag kallas Apple Professional Learning (APL) som stöder och möjliggör kontinuerlig innovation inom lärande, undervisning och skolmiljö. APL bygger på ett ramverk som Apple utvecklat bland annat baserat på TPCK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge) men också på erfarenheten som de fått av att under 40 år arbeta med skolor och deras utveckling.

Apple Professional Learning Specialists.

Vi har Apple Certifierade Apple Professional Learning Specialists (APLS) med specifika kunskaper för att coacha ledningsgrupper i att hitta nya sätt att undervisa och bygga upp en inspirerande miljö med hjälp av tekniken. Detta sker genom lektioner, workshops, stöttning av arbetslag, föreläsningar eller event beroende på vad vi tillsammans finner mest lämpligt för er fortsatta utveckling.

 

Läs om våra utbildningar och workshops

 

Så kommer ni igång med kompetensutveckling via APL

För att komma igång med Apple Professional Learning görs en inventering av en representant från oss på plats på skolan. Utifrån representantens observationer skrivs sedan en rapport baserat på det ramverk som finns inom APL. Rapporten går vi sedan igenom tillsammans med den aktuella skolledningen. Nästa steg blir att tillsammans med skolans ledning lägga upp en handlingsplan för skolan. Därefter matchar våra utbildningsspecialister våra konsulter med de olika utbildningarna vi tillsammans kommit fram till. Alla utbildningar och steg utvärderas samt redovisas för skolan löpande – allt för att säkerställa att rätt stöd ges i nästa steg av skolans utveckling.

Utbildningsansvariga Jonas Svensson och Jonas Hällebrand

Vi hjälper er med en lyckad start!

Just nu erbjuder MacSupport Education kostnadsfri kundanpassad Apple Professional Learning. Kontakta utbildningsansvariga Jonas Svensson och Jonas Hällebrand och beskriv vad du vill ha hjälp med så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Arbete med fokusområden.

Tanken med APL är att ge skolor ett ramverk att hålla sig till för sin utveckling. Arbetet med fokusområden möjliggör att ni kan identifiera nya lösningar av digitalisering, bedöma deras relevans och sedan utveckla och använda dem som är relevanta. Det gör också att ni på ett kostnadseffektivt sätt åstadkommer den utveckling som behövs utan att andra centrala områden inom förskola och skola behöver stå tillbaka. Modellen är en vidareutveckling av TPCK-modellen. Den består av att utveckla strategier för vision, kapacitet, team, omvärld, ekonomi och mätning. Tillsammans hjälper dessa viktiga delar skolan att driva fram och främja innovation inom lärande och undervisning samt i skolmiljön.