mStore
STÄNG
APL - utbildningar och workshops

Kundanpassade utbildningar.

AR – utforska barns fantasi och berättande.

Denna utbildning lär dig som pedagog hur AR kan skapas tillsammans med barnen för att utforska deras fantasi. Med AR kan barnen använda sin egen kreativitet i en interaktiv berättarmiljö genom att rita eller fotografera sceneri, rollfigurer och föremål för att sedan tillsammans med personalen placera denna rekvisita i en fysisk miljö med förstärkt verklighet. Genom att röra sig i ett tredimensionellt utrymme kan barnen förmedla en berättelse samtidigt som de dokumenterar och kartlägger upplevelsen i en video som de spelar in med iPad.

Alla kan skapa – konkretisera adekvat digital kompetens.

Detta är en utbildning för pedagoger som bygger på att vi tillsammans undersöker hur ”Alla kan skapa”, som består av projekthandledningar, kan hjälpa till att utveckla metoder som gör skillnad för barn och elever. Via ”Alla kan skapa” lär sig eleverna nya tekniker för att utveckla och kommunicera idéer via video, foto, musik och teckning – i alla årskurser.

Alla kan koda – möjliggör programmering enligt läroplanen.

När du lär ut kodning lär du inte bara ut teknikens språk. Du lär också ut nya sätt att tänka på och förverkliga idéer. Apple har olika program som hjälper dig att lära ut kodning, oavsett om du är nybörjare eller förbereder dina elever för att bli Swift-certifierade. Det är lekande lätt att lära sig grunderna i kodning med appen Swift Playgrounds. Detta är en utbildning för pedagoger som bygger på att vi tillsammans undersöker ”Alla kan koda” möjliggör programmering enligt läroplanen. Mer om ”Alla kan koda” kan ni läsa om på https://www.apple.com/se/education/k12/teaching-code/.

 

Kundanpassade workshops.

Visualisering.

En bild säger mer än tusen ord. Hur kan du använda Keynote för att visualisera din undervisning? Hur kan arbetet med att skapa bilder förstärka elevernas lärande? I denna workshop lär du dig skapa GIF-bilder, animera, MagicMove och att arbeta med Former.

Designa lärande.

Genom att designa din undervisning med hjälp av olika mallar kan du som pedagog styra dina elever genom struktur och guidning. I denna workshop utgår vi ifrån appen Numbers och där kommer vi att arbeta med att skapa egna mallar.

Modersmålslärare.

Allt börjar med läroplanen, där finns vad eleverna ska lära sig. Därefter är det lärarens uppgift att fylla lektionerna med innehåll som är kopplat till det som står i läroplanen. Eleven ska därefter öva och lära sig för att sedan bedömas och då ska elevens resultat sättas i relation till de betygskriterier som finns i läroplanen. I denna workshop arbetar vi med läroplanen, uppgifter, differentierad undervisning, planering, bedömning och sammanfattning. Vi kommer även belysa begrepp såsom formativ och summativ bedömning. Allt detta kommer vi att göra med iPad som digitalt verktyg.

Designa app.

Vill du att dina elever ska få utlopp för sina idéer i att designa en app? Ett bra sätt är att välja problem som engagerar dem för att sedan planera, skapa prototyper och presentera förslag på appar som alla kan ta till sig och använda. I denna workshop visar vi hur!

Garageband.

Här får du lära dig att spela in ljud till reportage, poddavsnitt, poesi eller sång och illustrera detta med musik som enkelt skapas med färdiga loopar eller midi-instrument. Workshopen passar alla som vill leka med ljud oavsett om man är musiklärare eller undervisar i något annat ämne och oavsett vilken åldersgrupp man undervisar.

Film i undervisningen.

Vi går igenom hur man kan skapa instruktionsfilmer till eleverna i Explain Everything, Clips eller iMovie. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform. Workshopen handlar även om i vilka syften eleverna kan skapa en video och hur det går till praktiskt. Vi botaniserar bland filmer som redan ligger publicerade och samtalar om på vilka olika sätt man kan använda sig av Youtube. Slutligen går vi igenom och provar att göra en exit-ticket med hjälp av en kort film.

iMovie.

iMovie är ett filmredigeringsverktyg där kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i iPad eller Mac. Du har allt du behöver i din iPad för att kunna filma och skapa filmen. Ingen annan utrustning behövs. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer – dels för nybörjare med fokus på grundläggande funktioner, dels för vana användare där vi tittar på hur man kan kombinera iMovie med andra appar. På den högre nivån skapar vi filmmusiken i Garageband och lär oss att skapa en filmtrailer.

Grunder för lärare iPad eller Mac.

Denna workshop ger en grundlig genomgång av funktioner på iPad och Mac. Du får fördjupad kunskap inställningar, gester och allmän hantering. Vi kommer också att titta på program som Mail, Kontakter, Kartor, Kalender och Bilder. I mån av tid går vi igenom större program som Pages, Keynote och iMovie.

Matematik på iPad.

Denna workshop handlar om hur man får eleverna mer interaktiva i matematikundervisningen. Med hjälp av interaktiva verktyg som appen Mentimeter, digitala whiteboardtavlor, digitala formulär och andra interaktiva appar får du en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut. Med lekfulla verktyg som Kahoot och Quizlet live får eleverna möjlighet att öva på området. För att se vad eleverna har lärt sig så finns möjligheten låta dem göra en inspelning av ett matematiskt problem, där de muntligen berättar hur de tagit sig an problemet via film, röstinspelning eller interaktiv tavla. Vi går slutligen igenom olika sätt att dela material och filmer med eleverna, och hur vi kan använda digitala verktyg för att bädda in Youtube-filmer och skapa tillhörande frågor.

Kreativitet på iPad eller Mac.

iPad och Mac har flera appar som inbjuder till en kreativ undervisning. I denna workshop går vi igenom hur man kan kombinera de olika apparna på ett framgångsrikt sätt och visar exempel på hur man i ett område kan använda sig av Anteckningar, Kamera, Keynote, iMovie och Garageband i en kombination. Förkunskaper: grundkunskaper i iMovie, Keynote.

Kreativitet i Numbers.

Tänk om det fanns ett annat sätt att strukturera din lektionsplanering, elevernas arbetsflöde eller bara hitta ett mer överskådligt sätt att arbeta? Ta chansen och upptäck något nytt! Numbers kan förändra ditt sätt att arbeta tillsammans med sina elever – i denna workshop visar vi hur!

Keynote på iPad eller Mac.

Keynote är ett presentationsprogram för iPad/Mac som är väldigt lämpligt att skapa sina lektioner och genomgångar på. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer – dels för nybörjare och fokuserar då på grundläggande funktioner, dels för lite mer vana användare då vi visar hur man gör friläggningar, animationer, illustrationer och interaktiva länkar i presentationen.

Pages på iPad eller Mac.

Pages är ett ordbehandlingsprogram som också fungerar som ett lättanvänt layoutprogram där användaren kan designa allt från skoluppsatser till affischer, broschyrer, visitkort men också elevernas lärande med hjälp av mallar. Workshopen kan anpassas efter önskemål men innehåller i standardutförande textbehandling, formatering av text och bild, tabellhantering och skapande av ikoner och illustrationer med enkla former samt mallar för elevernas lärande.

Vad finns bakom de ”andra” knapparna i iWorks-apparna?

Många elever och pedagoger använder appar i iWorks som Keynote, Pages och Numbers dagligen för att förstärka sina elevers lärande. I denna workshop fördjupar vi oss i dessa appar där vi upptäcker vad de har att erbjuda. Vi kommer arbeta med Spela in ljud, Diagram, Tabeller, Rita, Bildgalleri, Webbvideo, E-pub och Magisk flytt.

Praktiskt estetiska ämnen på iPad.

Något som är gemensamt för de praktisk-estetiska ämnena (utom musik) är att dokumentera processen och den färdiga produkten. I den här workshopen går vi igenom hur man använder kameran och appar där kameran är integrerad som i Pages och iMovie. Vi går även igenom olika sätt att lagra bilder och följa en process. Dessutom får du prov på att skapa instruktionsfilmer samt QR-koder i syfte att dela med sig av egna eller andras instruktionsfilmer till eleverna. Vi tittar även på möjligheten att använda Pinterest som ett uppslag för nya idéer. Målet med workshopen är att visualisera hur iPad kan användas som ett komplement i ämnena slöjd, idrott, hemkunskap och bild.

NO på iPad.

Det finns många olika appar inom de olika ämnena biologi, kemi och fysik som tränar på vissa specifika områden som astronomi eller periodiska systemet men i den här workshopen riktar vi in oss på apparna iMovie, Pages och Numbers som man kan använda i alla tre ämnena. Vi går igenom och provar hur man kan arbeta med begrepp, kommunicera och skapa en labbrapport eller redovisning av en undersökning i apparna. Vi tittar också på möjligheterna att använda sig av webbverktyg på iPad som att framföra och bemöta åsikter i Todaysmeet eller träna på begrepp i Quizlet live.

SO på iPad.

I denna workshop lär vi dig hur du med hjälp av interaktiva verktyg som Mentimeter, digitala formulär och quiz-program får en snabb bild av vad eleverna står i förhållande till det område som ska läras ut – vi lär dig hur. Du kommer även få ta del av olika sätt att använda presentationer i Prezi och Keynote. Berättande via film såsom inspelning på interaktiv whiteboard, flippade genomgångar, videosamtal och återkoppling via film använder många lärare i sin SO-undervisning och vi kommer ta del av några exempel på detta.

Numbers i undervisningen.

I Numbers skapas kalkylblad utöver det vanliga. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer – dels för nybörjare med fokus på grundläggande funktioner, dels för vana användare då vi tittar på fler formler och interaktiva länkar. Det unika med Numbers på iPad är att du kan fotografera och filma direkt in i kalkylbladet vilket öppnar för fler arbetsområden och ämnen. Vi ger förslag på hur du kan använda Numbers kreativt med dina elever i olika ämnen men också på hur du kan använda programmet för att strukturera och dokumentera ditt eget arbete.

Svenska på iPad eller Mac.

Användningen av de estetiska uttrycksformerna i svenskundervisningen är enligt många forskare ett bra sätt för elever att inhämta kunskap. I denna workshop får du lära dig hur man skapar en podcast i Garageband, ett bildspel till en dikt i iMovie samt en interaktiv berättelse i Pages och hur den kan delas på webben.

Digital kompetens på fritids eller förskola.

Denna workshop belyser de delar i läroplanen som handlar om digital kompetens i fritidshemmet eller på förskolan. Hur kan man bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling? Hur kan man underlätta för eleverna att utveckla sin förmåga att använda digital teknik? Hur kan barnen utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt värdera information? Vilket ansvar har du som rektor eller förskolechef för digitalisering? Dessa frågor kommer besvaras med exempel på digitala verktyg som kan användas i syfte att nå dessa mål.

Grundutbildning iPad för förskolepedagoger.

Denna workshop bjuder på en grundlig genomgång av funktionerna i iPad. Du får fördjupad kunskap om inbyggda appar, inställningar, gester och allmän hantering. Vi delar också med oss av hur man hanterar Kamera, Kartor och tangentbord på iPad. Hjälpmedel som underlättar för små barn som till exempel guidad åtkomst och tredjepartsappar tittar vi lite extra på.

Kreativitet med iPad på förskolan.

Workshopen bjuder på inspiration på hur du använder iPad på ett kreativt sätt i din verksamhet. Vi går igenom olika sätt att använda QR-koder som exempelvis kalender, tärning, sagobok och musicerande. Dessutom får du lära dig hur man använder Youtube för att skapa en visuell lekmiljö med hjälp av en projektor. Workshopen belyser också hur man producerar film med hjälp av greenscreen, AR-appar (Augmented Reality), stopmotion och sagoberättande för att fånga barnens fantasi.

Språkutveckling i förskolan.

I workshopen lär du dig hur man använder iPad i en språkutvecklande undervisning. Du får skapa digitala multimediala ordböcker i Keynote där både bilder, ljud och video är en del. I appen Garageband kan barnen använda språket i både sagoberättande och ramsor – vi visar hur. Dessutom får du tips på andra appar som tränar språket för yngre barn.

Matematik i förskolan.

I denna workshop visar vi hur man använder iPad för att öva på matematik i förskolan. Vi använder kameran och utforskar möjligheterna att rita på bilder. Med hjälp av appen Garageband skapar vi matematiklåtar och spelar vi in matematiksagor i iMovie eller Keynote. Dessutom kommer du få tips på andra appar som underlättar inlärningen av matematik för yngre barn.

Programmering i förskolan.

I förskolor finns en mängd material som kan användas för att ge en första inblick i det logiska tänkande som programmering bygger på. I denna workshop, där vi går igenom både analog och digital programmering, utgår vi från den aktuella förskolans behov och skapar en workshop utifrån kunskapsnivå och befintligt material.

Hur kan iPad öka tillgängligheten för dina elever?

I iPad finns redan från början mängder av inbyggda hjälpmedel som kan hjälpa elever i sitt lärande. Alla elever har nytta av att själv forma sitt sätt att lära sig och med hjälp av de inbyggda hjälpmedelsfunktionerna i iPad är det möjligt. I workshopen går vi igenom olika inställningar så att allt lärande blir så tillgängligt som det bara kan för alla elever oavsett förutsättningar.

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar.

Som pedagog har du ett stort ansvar i att observera hur tillgänglig och inkluderande den miljö som erbjuds är. iPad och appar bjuder på möjligheter att göra miljön mer tillgänglig för eleverna. Ofta är ett verktyg bra för alla, inte bara för en elev i svårigheter. I denna workshop går vi igenom de anpassningar som finns möjliga med en iPad såsom talsyntes och diktering och läsaren i Safari och delad skärm.  Vi riktar även fokus på nedanstående moment:

  • Bildstöd – vi tittar närmare på användningsområdena för emojis (struktur mappar, bilder, förstärkning av instruktioner), Keynote (bilder och symboler) samt anteckna med bilder i Keynote och Pages.
  • Struktur – skärmdumpar och bakgrundsbilder, veckoscheman med bildstöd kommunikationshjälpmedel i My Own Interactions, Timers och Klocka samt delad skärm och checklista i Anteckningar är hjälpmedel vi tittar närmare på.
  • Underlätta läsning och skrivning – vi går igenom grunderna i diktering i Multimodala med verktyg som Keynote, Anteckna med delad skärm och QR-koder samt läsarvy i Safari, talsyntes och skärmdump.