mStore

TÄNK OM

MacSupport samarbetar med TÄNK OM som erbjuder utbildning till skolor som valt att satsa på en dator per elev. Utbildningen utgår från en digital skolmiljö där datorn blir verktyget som ger möjligheter till nya metoder för lärande. Syftet med utbildningen är att säkerställa att datorn inte blir en ny skrivmaskin utan öppnar nya möjligheter att anpassa undervisning och lärande till dagens samhälle där informationshantering, samarbete och produktion av ny kunskap utgör några av de viktigaste komponenterna. 1 – 1 handlar inte om datakunskap. Datorn är ett lika självklart hjälpmedel som pennan och pappret har varit och hela dess potential skall givetvis användas i alla moment på samma sätt som vi gör i arbetslivet.

”Vår vision för TÄNK OM är att vi vill se en skola som på bästa sätt förbereder eleverna för framtiden och därmed ökar Sveriges attraktionskraft i världen.”

Utbildningskonceptet TÄNK OM är framtaget av Rektorsakademien tillsammans med Apple Utbildning.

Utbildningen har tagits fram utifrån Rektorsakademiens tidigare erfarenheter av skolutveckling i kombination med forskningsstudier om datorns betydelse för den pedagogiska utvecklingen som bland annat bedrivits i Maine, USA.

Datorn innebär stora möjligheter för skolor att förbättra sin pedagogik och sitt arbetssätt. För att ta vara på dessa möjligheter krävs i många fall en synvända. TÄNK OM erbjuder utbildning till både skolledare och pedagoger för att kunna åstadkomma en utveckling, som både handlar om att formulera uppgifter på ett sådant sätt att eleverna ges en chans att träna de förmågor hon kommer att behöva när hon kommer ut i arbetslivet men också om att genom ett flexibelt arbetssätt tillåta elever att agera utforskare och interagera med omvärlden.
Läs mer om TÄNK OM

Gå med i nyhetsbrevet idag!

Ta del av vårt nyhetsbrev och få erbjudanden, nyheter skickade till din mail.

Produkten tillagd!