mStore

1-till-1

1-1 En dator till varje elev

Vårt 1-1-koncept består av tre delar. Längst ner i pyramiden: Processtöd och fortbildning. Mittendelen består av pedagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handlar om dator och program. Alla delarna är viktiga och tillsammans bildar de en modell som passar modern skolmiljö. Datorn blir så transparent som möjligt och blir i första hand ett medel och inte ett mål.

Processstöd och utbildning

I samarbete med rektorsakademien har utbildningen TÄNK OM tagits fram. Utbildningen syftar till att ge kommuner och skolor som arbetar med bra förutsättningar att utveckla nya arbetsmetoder.
Utbildningarna för skolledare och pedagoger har den gemensamma målsättningen: uppnå omdefineringen. Begreppet omdefineringen är hämtat från Ruben Puenteduras modell SAMR som identifierar vilken typ av teknikanvändning som ger störst effekt på elevers prestationer.

Pedagogiska stödsystem

Tillgänglighet, ansvar och samverkan

Öppna trådlösa nätverk, ingen central inloggning
Lärare och elever administrerar sin egen dator
Tillgång till dator 24 timmar 7 dagar veckan
Eleverna får möjlighet att köpa datorn efter perioden
Kommunikation och informationsdelning sker via öppna webbbaserade system

Service och support

Eleven och lärarna lär sig att installera och konfigurera datorn.
Service koordineras via en lokal resursperson (deltid) på skolan, exempelvis vaktmästare
3 års telefonsupport från Apple
Utvalda elever stöttar och hjälper vid behov
Lokal samarbetspartner som förstår skolans behov, Apple Solution Expert Education

Dator/surfplatta och program

Bärbara datorer och iPads utformade för skolan

Datorn eller iPaden kommer med operativsystemet Mac OS X eller iOS. iLife är en grupp av program med liknande gränssnitt för att fungera tillsammans. I och med enkel import av filmer, bilder och musik underlättas arbetet med det utvidgade textbegreppet.

Service och Support

En viktig del i konceptet 1-1 är att användarna själva tar ansvar, administrerar och sköter om sin egen dator. När det ändå uppstår situationer som kräver support så är det viktigt att ha någon att vända sig till.

MacSupport har auktoriserad service- och supportavdelning i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö, Lund och Kristianstad där reparation och garantihantering genomförs. Beroende på ert lokala behov har MacSupport även mobila supporttekniker för support på plats. För bästa resultat kan dedicerade personer utses hos både återförsäljare och skola.

Administration av datorer

I takt med att antalet datorer ökar så blir även det administrativa arbetet större. När datorena är knutna till individer så underlättas arbetet med hjälp av en databas för att hitta vilken dator som tillhör vem. MacSupport har tagit fram ett webbaserat stödverktyg för att underlätta administrationen kring datorerna. Med verktyget kan man hantera följande:

Koppla samman elev med dator, vilken person som har en viss dator
Skapa underlag för serviceärende
Skapa underlag för försäkringsärende


MacSupports styrka ligger i det faktum att vi förutom den personal som enbart arbetar med skolfrågor har över 100 anställda såsom IT-tekniker/konsulter med dokumenterad god kunskap om hur IT-teknologi fungerar tekniskt men också på applikationsnivå. Det innebär bl.a. att vi med egen personal hanterar allt från reparation datorer till tekniska frågor som uppstår när det gäller att integrera Mac i skolan tillsammans med redan befintliga IT-strukturer.
Med oss kan du mer!

Utveckla din skola med pedagogik och teknik
1. Inspiration och utbildningar
2. Planera och genomföra fullständigt projekt för en dator till varje elev
3. Trådlösa nätverk för datorer och iPads
4. Egen service- och supportavdelning som säkerställer kvalitet
5. Effektiv administration av datorer och iPads
6. Integration av datorer och iPads
7. Ta fram plattformat för utbyte av information
8. Programutveckling för iPad och iPhone

Gå med i nyhetsbrevet idag!

Ta del av vårt nyhetsbrev och få erbjudanden, nyheter skickade till din mail.

Produkten tillagd!